Ringar

Smidd silverring med försänkt spår, 330 kr (2008)