Kläder och läder

Läderarmskena med runor. Inskriptionen lyder om
man översätter fornnordiskan; Tor viger dessa runor.