Trähantverk

En tjärbränd furukista. Modellen är uråldrig. På grund av ytbehandlingen
(och i detta fall de mer avancerade smidana) är en sådan här kista dyrare.
Kistan finns att se i en annan vinkel på övriga smiden.
Även kistor i lind är under tillverkning(-07).