Konst

Efter ultrakonserternas era bodde jag ensam kvar på platsen.
Vi blev angripna med brandbomber flera gånger av nazister
vilket bidrog till att övriga punkrockkollektivet övergav platsen.
Då fyllde jag hela huset med målningar och vissa ytor även utomhus.
På bilden nedan ser du det vi på den tiden kallade blå vagnen.
Den står på den plats dår vi i nuläget bygger Handens Museum.

Det mesta som jag gjorde målade jag över men just i blå vagnen finns lite rester kvar. På vänster på bilden ovan kan du se en skiss till Trånsundsmålingen jag gjorde.