Konst

Deltaljbild ur målningen från Trånsund


En smidd båt sitter på målningen