Konst

Detlaj ur målningen ovan. På Ultra klottrades det.
Konsertrummet, "det allra heligaste", var översållat med
signaturer från de, 2000 olika band som spelat där.
Där uppe var det inte lika heligt klotter så det blev en
del målningar där, bland annat dessa lösrykta bitar.
På bilden ser man att bakom fönstret finns det gamla klottret.