Konst

Det började för rätt länge sedan, det här med att måla direkt på väggar.
På (gamla) Ultrahuset, där jag var hustomte 1985 till -88
(då det gick i graven) fanns både tid och frihet att göra en hel
del väggmålingar på kul. Kanske går det att hitta fler bilder på dem.