Musik

Här på en av föreställningarn i tingshuset gamla domsal
där vi spelade up den sista mordrättegången som ledde
till avrättning vid galgstenen.