Musik

På Haninge hembygdesgilles årliga slåttergille och julmarknaden.