Musik

På Tyresta by's årliga spelmansstämma,
där viäven brukar smida.