Till yggdrasils startsida
Museet Handen Del 5
 Butiken
Museet historia 1
Museet historia 2
Museet historia 3 Museet historia 4 Museet historia 5 Museets omgivningar


Nu när vi grävt ur museet och lagt en trossbotten,
la vi in förhydningspapp och spån. Detta hade vi
fått med oss från Svenros innertak.
Första biten golv på plats. (Detta var innan vi förstod hur precis golvplankerna skulle passas).

Eftersom vi inte raksågade kanterna utan behöll tjockända och smalända blev den en heldel hyvling för att få passning på planken.Till vänster: Golven kontrolleras av en expert!Tillslut så hade vi ett golv som ska fortsätta att torka på plats till hösten 2008, då de ska spikas.

Till höger ser ni Felipe, mexikansk punkare och smed, han vr oxå en del av grundgrävningslaget!
Lo's födelsedagskalas 2007,
det är praktiskt med stor lokal.Stenläggning pågår.

Agnes kämpar på och det blir mycket fint!
Micke Tunner, smidesentusiat från VH var
med och kärrade sten.


Christian hjälper till att mura (2007)


Till vänster ser ni den nya skylten som pryder ingången till vår smedja och museum, hösten 2007.


På hösten 2007 får vi gruppbesök från hembygdesgillet.Under februri 2008 får vi nya elledningar till museet, butiken, stallet och smedjan.

På bilden ser ni elektriken Micke Leijon, men grävningen för elkaben stod vi själv för.
Dassbygget är påbörjat, ett tvåhåls torrdass i
handikapp storlek ska det bli.

Till höger ser ni hur långt vi hade kommit i
början av mars 2008.Till höger nedan här ser ni det färdiga dasset invändig
klart att använda 2009.


<-- Del 4
Museet omgivningar -->